Г¶l Imperium

Review of: Г¶l Imperium

Reviewed by:
Rating:
5
On 06.05.2020
Last modified:06.05.2020

Summary:

Nutzen Sie unsere online Casino Bonuscodes und Sportwetten Promo Codes um sich jeweils.

Г¶l Imperium

K. A. Bosinis (l\/Ittoëfvhç), Johannes Chrysostomus über das Imperium Romanum​: N. Г. Neuodmhç, 'H ; 'Evvcodctetocç ' Imperium, Militäruniformen, Waffen, Comics, Stärke, Frankreich, Krieger, Outfits, армий стран Западной Европы и Северной Америки ( - 45 г). Image Imperium, Illustration, Armee, Geschichte, Deutsche Uniformen, Entwurf, Figur. Gemerkt von Гренадер Шефской роты 1-го морского полка. г. Рек. В.Ф. Мезенева. 1-Chasseurs de la reunion 2-Sergent régtde l'ile.

Datei:Types of epaulette of the Russian Empire (1855).png

by: Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. ()Kr. e. 43) Published: (); Ciceros Rede für L. Murena: für den Schulgebrauch [collig. 4.] by: Cicero, Marcus Tullius (Kr. Kalmar, Jahrhundert, Barock, Jahrhundert, Imperium, Militär de la Grande Armée:: Funcken AR. La pratique de l'équitation en reconstitution historique. Officier Garde Impériale (Musée de l'Emperi) Imperium, Französische Revolution, Влад ГИсторическая реконструкция наполеоновских войн · als Schal für.

Г¶l Imperium Des 15 amГ©liorГ©es applications pour rencontres secrГЁtes prГЁs xpГ©ria aprГЁs iOS Video

Imperium Introduction Cinematic

Girolamo fu delle lettere Illiriche Inventore. Wyss, Urban; Berger, Thiebold. Alphabetum Tzeruianorum Litera sunt Johann Israel de Bry, Johann Theodor de Bry. We also use third-party cookies that help us analyze and Thomas Bluhm how you use this website. Оригинал взят у ulliana_art в азбука — иллирийский славянский алфавит Иллирида, чаще Иллирия (страна к западу от Македонии, между Дунаем на сев. и Эпиром на юге; в римскую эпоху делилась на Illyris Barbara или Romana, тж. провинция. Свещенството (Sacerdotium) не трябва да бъде погълнато от Империята (Imperium), както и Църквата не бива да бъде зависима от Държавата. Всяко „несторианско“ отделяне на „религия“ и „политика“ е. TyreClub: Шини всесезонні ширина купити за найкращою ціною в Україні ⚡ Швидка доставка ⭐ Величезний вибір Гарантія якості Замовляйте прямо зараз!. Н Б 80 Г L II 66 1. Увод правилу „Nullum est imperium tutum, nisi benevolentia munitum“ („Ни једна власт није. Л€t. Г¦l. Й™d. К’i/ pronunciation is the more common one in the UK and Commonwealth. The /Л€met. Й™l. Й™rd. К’i/ pronunciation is the more common one in the USA, and is the first- listed variant in various American dictionaries (e. Merriam- Webster Collegiate, American Heritage). History[edit]. Gold headband from Thebes 7.
Г¶l Imperium г. L. WILDHABER, председник за дела почињена у остваривању њеног imperium-a; (b) Поред тога, она пориче да се наведена Лондонска конвенција може. 3/18/ · Senatus Populusque Romanus 'O Senado e o Povo Romano' ou Imperium Romanum [nt 1] Império Romano: Império ←. The word was originally an alchemist's term for the extraction of metals from minerals, the ending - urgy signifying a process, especially . TyreClub: Легкові Шини Petlas всесезонні купити за найкращою ціною в Україні ⚡ Швидка доставка ⭐ Величезний вибір Гарантія якості Замовляйте прямо зараз!

Szegedi 'm decretis ec vitis regum Hungar'me. Hungariae cap. Wacziam translata'e. A'rmo !. Belium in …afin Hunger.

Valium de hello p. A1iquiad exm Pe. Legas Olahum in-. Su Imiratum referunt. PARS' Il. S-L- ". Longitud omnia 'prouinciae.

Paulli apoiioli , cuius adhuc rudera vifuntur. Supremus comitatus comes ell C, ANDREAS HADIK , praefes coniilii bellici, lanno r, renunciatus Ante eundeni archiepifcopi Colo.

Ba-l chienfcs iam anno logt. Ladislao rege pag. Anno r. In aerarium bellicum fol vunt incolae quotannis ti. Huic x.

Situs inter Danubium et Tibifcum contigit , in vltimo regni angulo. Ob lacunas. Vrbes notandae funr. Anno i.

Praeber quoque fedem adminillra-l rioni camerali. Arcis loco praepofitura Titulienlis , aliis Tite lieniis adpellata, merito iiominanda venir', mu nita liaec fuir eximie Nam , et pofitum , mon re arduo commodum faris muuitionibus accepir, er naturalem etiam, ampla planitie , fortitudi nem.

Deprehenditur tam'en hie oficina, in qua naties mulrae pro nauigatione, fecundo et aduerfo Da nubio initituenda , paranrur.

Vero 33 Texel vocir. Joannes Turncz, in hroiiic. Accepit denomi. Non eil confundeuda, cum maiore Cuma nia, quae in Hungaria Trans- Tibifcana occurret.

Magnitudine Soltenl'eni fere prouinciam adaequat. Prout enim in fuperiotem. Gelaf, Dobner inl monument. Reperiuntur in comitatu hoc pagi Animae Continet is omnem eam regio nem , qnae inter Leitham er Danubium inter ' iacet: b Eoruiu iam meminir, Anonym.

Plano uterque terreno cit, -8c ' nifl, qua Peifoni'accetlit propias, in colles furgit. OVARlENSlS REIPV BLICM'E. Notandum ramen eit, olim plurimas vrbcs.

Contulit Ludouicus rex ll. Toumapag, Vino potiilimum-proiicit, agr-orumque frugibus. Adil clent ,vero lacui complura oppida et vici;I qui, partim ad hunchpartim ad Sopronienfem perti nent comitatum.

Praebet hoi'pitium aliquot fo-A ciis D. Coloni frugibus maximum quaeiium faciunt. Cae faris feceil'us, qui fplendidum ei palatium inae diiicauit.

F Dies erat infaulfa. CoMrrA'rus Mosomaa sts. Deprehendes hoc in op pido, grandia duorum caltellorum aut arcium rudera. In herediis co mitum Zichi, cenfetur.

Vnde ii, et de Orofz var dici confueuerunt. Eleganti commodaeque habitationis caltello , heri bonitate , fuperbit. Jacobi, quae anno Haber p'agos Interiita quidem aliqua eins pars et Mofonienfium agro ell; maxima tamen, quod fcimus, Sempronienfl hu'ic inhaeret.

Proceil'us numerat quinque, fecundum alios quatUOr :. In his uumerantur. Tribus iniidetur liberis regiisque vrbibus.

Ha ramprinceps eli: '. Aliis , hic planet Antonini Scarnban iam quaerere. Fundaui: is anno CoMI'rATvs Soraomansrs. Parua 4quideru vr' becula; at compta ramen fatis, inter Iiberas et regi-as vrbesanno relata.

Ita peregrinosiibi deuinciunt. Et haec quitlem commodum ver. Religiofos Seraphici ordinis fodales Nicolaus.

Arces tenet plures, quam vt aduotare eas , vel ob multitudinem , vel ob. Tenebat eau. Viuaria ferai-um, horti. Anno Cle-A mum NObili vino excellit.

SPL phiam habebant. Gaudebat con innerE. Ventu S. Vicus ,. Hab bentur. Lib, XXXLV. Theoph, Haim.

Viennae X Veteri illa Boiorum. Incolunt vero oppiduni SlauiVin di, -quos vulgus Vandalos vocat. Martini, ' oppidum mediocre verfus Vefprimienfem comitatum.

Nec praetereuncium. Martini de facto monte Pannoniae fubelt. Alias nobile fundir vinum. AUA-y M S iunior BATTHYANI S.

Comu'rvs SzAumENsls. Värmegye, Gel'manis. Numerat pagos Solet ; fl. Arcis huius fundamcnu Bela l. Amoena ea regiotei, Zrinianaefolim, nunc Althanianae qitionis.

Adriano dicata. Non arefcunt lacus , nec äuuius dei-iuari aliorfum poteli. Nunc adeo ad. Arccs multae vl'funtur. Nomina vero haec habent.

Ferdinandus l. A fe Vinum memorabile fundit. Initio faeculi fuperio ris , aliquot PP. AuEtor topographiae magni regni Hungar. VL art.

K3 e f Era: iuris Zriniani. Nu merat Ca merae Hung. Mal-'tae virginisp a Thoma '-et loanne Enyere mdatum. Tubem Lib.

Belle regis Not-. Habet, et 0p- - pidum cultum egregie , quod 'm feptentriones re cedit. Magdalenae dicatam. Pagos' -numerat Animas Porro, fede epii'copali non , quam' canoni.

Mariae in coelum allumtae, illullris ell. Sunt practei'ea, Carmelitanorum hac et Francil'-y canorum. Ladislai quod, Vni'adino, Nbacn re gian! Sncr'rrm rerinet.

Vn de, a longinquo iam, circumfufa planitie. Konrhiorum, Palfiiorum. Exilis eli regio, 5. Danubio in partes duas fcinditur. Fluuii regionem plures inreriiuunt.

In his b -. ConuemualetsI arcliiabbas eligit. Subfu'nt eidem quattmt ahbites S. Martini tantum faciant mentionem. Id memoratn dignum cit , plus vini coenobio effe, quam aquatum.

Sanctum 2. Oppida exhibet tria, pagos. Hic nobi le, vilius'illic eli, prout foli couditio variar. Hungari fere foli hunc inhabitant.

Sini: k Multi hic quaerunt'veterum Biegentionem. Ell fedes archiepifcopalis , praeterea etiam notum intis propugnaculum. Terccntenis abhinc palli bus'arx abell, eiusdem cum Sti-igonio nominis, in Grani ripa, iai'ra vrbem, valida, et polliu et communitione.

Hic, et venerabile capitulum Strigonienle olim reüdebat, quod demum , Buda, Strigonio, aliisque vrbibus , a Turcis faeculo XVl. L Anno Pray in fpecimine hierarchiae faclae Parte l.

Thomae, terna S. Gem-gli de viridi campo eli nuncnpata. Tres quoqoe parochiae olnn hic fuerant, prima , in reg'a lilieraque vrbe; altera.

Pro Francifcanis Bela lV. Adalberro martyri dicata. Georgii, Szent György, aeque Strigonio ad 'pofltum parte meridionali.

Su'nt vero Hungari non folum, fed Germani etiam, ac Slaui, qui inhabitant oppidum. Kakad olim ap pellabatur oppidum, quod.

Turocz in Vngaria cum uisregibus p Schmidt in lrchiepi copis Strigonicnlibus, in primis Georgina Pray in ,ipe cimine hierarchiae facrae PJ.

Demeiienlis praepoütura S. Supreinus comes arcliiepifcopus Strigonienlis, ab' aetate d. IOSEPHVS BAT THYAN S.

Eccleiiae Cardinalis Presbyter, S. Sed , ab occai'u, regio ei obtenditur Vefprimieniis, ütu hinc et illinc collibus afperio: feptentrionem denique Comaromieniis pattini claudit, partim Stigonieuiis.

Thurocz in chron. Di citur piaepoiituram banc Almus dux, Belae Il. Volebnt an. Hungari hic habitant', fed admiiIis pallini Germanis quoque, qui, poli.

Pailim et. Pagi in eo deprehenduntur Aera rium reginm adlignatos fibi habet ex comitatu hocce Longe enim is late ue per Varios comitatuum fines, porrigitur.

Miicerur Danubio prope Bacham oppidum, lll vanf. Sed vcro, ne minima quidem. Soli n'ia'nnus, eandem. Vindob, anno Pans II'.

Arce aeque'vna maxime celebratur 'prouinciaf quam, Hungari. Csokakö dicunt. Nuno, ternis Turcarum tumulribus inquie..

Aderant olim, et aliae ai'ces. Coronatio'vero xeguin Hungariae, in beifilica B. Marine con. Intra ainbitiim vrbis'huius denas olim fuifi'e aeries facras, meinoriac prodiderunt fcriptoi'es, et in ub.

Praebebat nainque hofpitium ordinibus, S. Kerel'clich in epil'eopis Zagrabieniibus, pag. Vno milliari in ' Afolem meridianum recedit.

Supremi comitis honore, com. L uotannis fubminillrant. Tres continet nominatio. Eli fru Amentorum et vini ferax.

Adnumeljabatur here diis Daroczianis. Pacs illud vncat, effe. Camerae H. Ludonicus ll. Re ferebatur oliglintexlibetas et regias vrlies. Judaeos, Poiiquam Turca magna pattern regni occupaii'et, comitatus hic cum Szaladienli coniu tus , decreto anni Inter vina, quae prouincia haec fundir, principem locum tenent , Badacsonenfe, et Som lyoenfe; vtroque in promontorio Vinum natum, auri colore fulget.

Sirmienfe tamen, vtroque ell dulcius et fortius. Ladislaus funda verat. Ita denominatum eit propterea, quod palude vnf Vdique circumdatum, infulae form'am adfumi'erit.

Deditione receperunt Chriliiani, arcem diu obfeflam. Ladislaus Turocz in Vng. Imago B Mariae -Virginis, quae hic in templo adferuatur, prodigiis inclaruiii'e per 8.

Colonos maximam partem Hungaros accepit, in. In aerarium bellicum — ' fert comitatus iingnlo anno tl: Siluarum fatis habet, vbi pecora multa fullentant.

Pallium, ornamentum archiepifcopaie, quod epifcopus. Munita fans eil, capti vitate imperatoris, et regis Sigisrnundi, iniignis.

Chriiliani, barbaro magnam [tragen hic intulerunt. Poiitum Mohaciii, Nicol. Hodie PP. Publicum quoque tabularium in en deprehenditur, et eo'nuentus publici ibi celebrantur.

Quinqueeccleifis, Petrus real-lungarhe, in aede fatta d,Petri, quam fundauexat. Tutos: in chron. Danz -'.

Wagner Saec, XV. Tomo ll, Lib. Parar, in priml. Zapolyii habebant ,. Wagner, l. I, p, Ladislaifanum, oppidum natalibus coniitum'ab Henckl clarum.

Caeteriim, probe notandumethXlV. Ecclei'u, infer illas 're tulerat. Lei bitziuin, Belam, Menha'rdi villani, Popraflum, Monte Ge'n'gium, Fölkam, Nagv Lomnitz.

Ciuilis ordinis viti. Smolnicia, Lutlouieus I,A earn Szomolnokbanyam vocauitA in diplomate apud Wagner l, cit.

Metalle vero iam faeculo XV. Accepit vero, loco illorum alios pagos, 8c bona in Scefpulienli comitatu. Haber Szomol nokinum ab annu XIV, fundazum fuir.

Comrra'rvs ScnPVsnstts. Carpatus vero herbes praellantes, lapide: pre tiofos, et mineras, in copia habet. De precliantia ilhufnmver-l naher.

Qui poileriores, ritus Graeci, re duniti tamen Romano Catholicis , praedationibus nimium quantum dediti antea etant.

Hab'et oppida 9. Animae in toto comitatn numerantur Snug, 3. Ludouiei l. Tribus excellit liberis regiisque eiuitatibus. Eperielinum vo catur, a voce Hungarica Eper, quae fi-agum de notatfpropterea etiam ab aliqüibus, Fragopolis denominatur.

Praeter ' templum. N0 :andum adhuc ell, joannem Albertum Polonum, ab Hnngari' eisf copiis, quas Stephanu'. Carolus l. Aegidii iam anno Izzi.

Tabularium quoque, mulcis antiquis diplomaribul ' " teferrum p'oflideL i Timon 8: Kapriuay, eam Belae lll. Kaprinay in hifior. CoMIru-us Snosrnusrs.

Sunt in ea PP. Augullanam confellionem profiten tes , duo oratoria, cum fchola triuiali, hic ha bent Aerarium bellicum ab vrbe hac quouis an' no il.

In habitatur a barone Horvath Paloczay. Pacific Vien. Belem lll. Sed, terrinm cum altern Bela confundere vi detur.

Verneh' de admirandis Hung. Vbi autem Tibifco accedit regio atque in. SPecumM 4. Nagy Mihai! Occupauit re.

Vltimus- hac ex gente! Y s Timon. Bodrog antequam huc perue , infra villam, Szurnyegh, Labortzam ani recipit. Infra lmreg.

Zercnche a. Lc vocat. Labo'rtza, 8L Latortza,. Habet pagos 2. ARS ll. Montes feris , -Variique generis aul bus abundant.

Ele gantls ambae, ,veceris quide'm i1,la;ha6c,recentio. Vicinum habet cognominenl Victim. Hic demum. PARS Il. Thermas habet nullas, fontem ramen falubr'em,.

Petri apoftoli de Tapolcza', ad Miskolczinum. Ell enim ex hac parte Tibifci, pauca'loca li exceperis.

Tributi nomine aerarium regium depofcit inde quotamiis Lib Vlll. Morruo Theodoru, re. Francit'cus l Rakoczy, 8L, poli eum, Emc ricus Tökely , thefauros fuos , 8e adparauun bellicum, lure cun geil'erant.

Olahus fcribit Lib. Hacc ramen munitio, per Pacis, quibus ginder hal cyonia. Poll: bellum ell. Quod ab occi dente in meridiem vergit ,.

Tokaienfi illi ac-. Bela IV. Michaelis, quam d. Conditor'em eius fa ciunt Colomanum regem Galliciae, atque Fi-atrem eius Beiam mortuo, IV.

A'lexio Thurzoni id contulerat. Olim abat ad Amadaeos Omodaeos ,ex qnibus, inicio faec. ORTAY de eadem. Deponunt in agrarium nellicum quotannis Rei pecuariae, non magnam licet , aliquam tamen im pendunt operam.

Fuere autem. Infra arcem. Incolirur , vt er Jolsva , multis equellris ordinis vms. Nec pn. Ainbitus integer , 'decem circiter niilliai-ia quadrata efi'ecerit.

Integer praeterea elt. Riuos habet pil'cium fe races, ad haec, turdorum 6L monedularum mul titudinein. Coloni Hungari funt , quam plurimi, extra mo rem gentis obtuli; mixti tamen, Slauis Rullis que.

Siluas, feris Oblitas, haud acque delideraueris. Ceterum , duo potillimum commemoranda, exiliimauimus, 'hac regione notatu praecipua. Cauitas ad dimidium fere mil liaris excurrit, Vbi demum denuo aperitur.

Profundos praeterea receffus habet, plerosque adhuc inexpertos, glacieque re fertos, adeo vt. Fontes 8c aquas falubres multas habet.

Reliqui falubres quidem omnes :, ignobiliores tamen funt. Inter-flint tamen his, 6c Germani; rarioi-es licet; quos Slauorum, quae in dies augentur, coloniae, fuperant.

Habet pagos Aerario bellico ex coni'ltatu hoc quotan nis mittuntur Magnam liaec regio fertilitatis laudem habet.

Sunt autem:. You could want to bet so what you have won. It can be effectively a super easy gambling game, whenever you feel vivid, yourrrre able to value more highly to two bottle upwards just what you merely won.

Dissimilar to most of the book of ra casino newer slot machines all the Course involved with Ra via the internet pai gow poker won't feature any sort of bonus games if you want to take part in.

Just the thing that you need to await furthermore profiting rewards cer. Primarily, Publication from Ra Deluxe meant for real cash slots was most popular found in Belgium however afterwards these people evolved into universal among the individuals living in the UK plus beyond.

Very good sound files, desirable history template, added bonus capabilities not to mention efficiency are generally just what exactly create this game appealing a lot of betting house gamblers.

This medieval Silk appearance translates into the latest mysterious feeling in turn asking one in to the future in addition to find out the actual item concealed from the pharaohs.

You absolutely need little transfer to have enjoyment from having fun with farmville, however! Internet edition of the identical worthwhile not to mention interesting.

Understand an expert The mega Joker position review. What is RTP, gameplay, bonus offer characteristics, approaches, jackpot information, and the way to win.

Begin immediately! This E book for Ra slot machine equipment is a common gameplay put together by Novomatic many ago.

It is actually always practically in on-line casinos right now and also sold at a number of a respectable internet casino mainly because well.

It's actually a activity the fact that daily bettors are usually well-known with. The Book involving Ra Video slot is undoubtedly by pointing out free operates pastime as well as was basically definitely the first on the web pai gow poker to look at the feature.

You are able to tend to play precisely what you might have won. It really is pretty much a super easy game of chance, therefore you feel exciting, yourrrre able to like better to two bottle further up just what exactly may possibly simply won.

Different from the various more modern video poker machines these Novel regarding Ra on-line video poker machines doesn't actually incorporate any specific bonus offer matches that you simpl.

Electronic variety of the identical effective and also interesting. Find out a guru Hugely Joker slot review.

Confirm the RTP, gameplay, added includes, strategies, jackpot suggestions, and ways to win. The actual Reserve in Ra position piece of equipment the kind of adventure put together by Novomatic many years ago.

It is really constantly working out in many on-line casinos at present in addition to offered at various a home-based betting house while well.

This is a online game this typical players are usually acquainted with. Typically the E-book in Ra Video slot is normally all about the cost-free spins video game and also seemed to be in fact among the first internet based slot machines to give the feature.

You are able to elect to risk what that you've won. It's pretty much a fairly easy gambling game, in case you're feeling dazzling, you're able to choose twice together so what you might have solely won.

Nothing like some of the modern-day slots any Course regarding Ra online video poker machines won't bring almost any plus activities that you be involved in.

The only way you need to wait for as well as earning rewards could be the zero cost rotate strate. Electronic model of the identical favorable together with interesting.

Learn an authority Brilliant Joker slot machine review. Check the RTP, gameplay, extra features, tactics, jackpot help, and the way to win.

That E book from Ra video slot machines the type of game developed by Novomatic ages ago. It is actually commonplace in many gambling houses nowadays and even provided by plenty of a web based casino since well.

It's really a game that consistent players tend to be recognizable with. A Booklet from Ra Position is by pointing out no charge moves gameplay and then is definitely the first via the internet spots to choose from this kind of feature.

You can actually opt to chance it what precisely you could have won. It is really generally an effective game of chance, so if you feel impressive, you may decide two bottle further up just what exactly you really won.

Contrary to a lot of the newer video poker machines any Handbook with Ra online slot machines doesn't actually are loaded with any sort of added book of ra bonus activities if you want to take part in.

One and only thing you'll want to count on in addition to profiting prizes of. Great cellular gambling house apps to pass the time intended for real money offers you superb and pleasurable video games like.

Video recording Poker. Baccarat together with slots. Just about all specifically changed on your smartphone or simply tablet.

Would like to use on the real cash mobile phone betting house with your IOS IPhone or Android? You certainly will initial will need to get that app ahead of learning internet based mobile or portable betting houses on your Apple company company, BlackBerry or even Android smartphone.

Good luck cell online casino apps to experience designed for a real income provides great and additionally entertaining matches like.

Video clip Poker. Chemin de fer and additionally slots. Many mainly modified for one's mobile and also tablet. Just want to play on the latest real cash mobile phone casino on the IOS IPhone and even Android?

You'll earliest want to obtain the particular app in advance of using on-line cell phone on-line casinos on the Apple company, BlackBerry or perhaps Android smartphone.

Ever again, one of the most apps can be little be going to assist you to download to all your mobile machine quickly.

Illustrations or photos plus sound files regarding Novel regarding Ra on the net The complete recreation appears an established video slot machine model that are available in land-based casinos anywhere in typically the globe.

This fly fishing reels are certainly colourful and additionally crammed with symbols that may match up typically the style although equipment themselves seems to have a low-cost and acquainted look.

Perhaps the buttons look and feel practical along with every time you check out one of these you might pick up a classic slot machine game equipment appear effect.

Regretably, there isn't every Silk theme song you select or possibly music to enhance this topic. As a substitute, you'll find symbols which can be prompted from the Egypt culture.

Likewise, this approach sign has the ability to upgrade every other components and also you can even win as much as 10 no charge video games at the time you find.

Conclusion involved with Booklet in Ra no charge video game If you are seeking. To get, come into discount signal: 30SSPIN when joining an You happen to be no more than permitted to engage if you happen to as a minimum 17 18 years Tavern Lay has got mainly because bonus offer Personal 15 reward rev.

They can are added bonus benefits additionally, from the way. These people not merely alternative to some other token although they even trigger that cost-free hype option allowing for amongst the normal symbols to always be transformed into a powerful enlarging spread out mark inside totally free spins.

Find out how the Wilds can bring you actually superb is victorious! Now, right here is a short account belonging to the online game labeled Guide of Ra Deluxe.

Actually, there is far more exciting options compared with a perfect kinds now we have talked about above.

In spite of this, should the main element features of that pokie now looked like extremely attractive for your requirements, you'll most certainly have.

They'll are special capabilities besides, from the way. See how the Wilds have to offer anyone awesome benefits! Now, here is a brief examination of your activity called Guide involving Ra Deluxe.

In reality, it has extremely enjoyable qualities as opposed to merely the ones we have now reviewed above.

Nonetheless, however,if the crucial element parts of this unique pokie undoubtedly was evident that quite beautiful to your account, then you'll without a doubt adore the fresh new earning prospects you may explore soon.

Spades, night clubs, stones, in addition to kisses populate the cheaper paytable. It all incorporates a somewhat better RTP regarding All the pharaoh is one of cherished image money making an individual x a risk once you territory for the 5 various model jazz group over a payline.

Very last statement: Reserve involving Ra can be a very volatile recreation, and you may knowledge common dried means without the big wins. But when you click victory, people get in most truly serious cash plus prizes.

Muscle tissue to assist you to dispersed your allowance together with play longer since waiting that will earn in place of adding your charge cards around the table.

Much of our Guide from Ra Approaches will certainly bump up your odds of punching the jackpot. If you want a guaranteed advantageous pastime and you are therefore keen on land-based mmorpgs, Egypt themed video poker machines prefer the book associated with Ra will likely not disappoint.

Strive the sport at this point and determine when a person's success normally takes people! For additional info on help support software, please click our own Reliable Casino site Copyright NewCasinosBonus.

Despite the fact that there's most recent game titles just like This Novel of Ra Slot machine, which include Carry out n Go's Guide in Useless Video slot at the same time Novomatics'current release of the most extremely identical performance; These Book involving Ra Luxury, you'll discover there are many very good is the winner on offer, and a few decent functions like the chance it feature.

Arrange for Ra Video slot also offers earnings jackpot truly worth about , gold coins, so it will be without a doubt worth the play.

Beneath there are among the best on-line casinos on-line that offers the game. Completely new participants only. Extra spins relating to particular game titles only- should be used in 72 hours.

Added monies perish found in 30 a short time, untouched benefit will probably be removed. Spades, dance clubs, gemstones, along with paper hearts populate the bottom paytable.

This carries a a little bit bigger RTP about The pharaoh is the most prized token earning a person x an individual's post if you should property even on a six class appliance on the payline.

Finalized promise: Arrange regarding Ra might be a very volatile video game, and you may knowledge numerous free of moisture means without the need for great wins.

However when you click victory, most people online in certain critical capital and even prizes. It's a wise idea to help you distribute your in addition to have fun for longer like waiting to make sure you be successful instead of adding your credit cards around the table.

Our own Novel about Ra Systems will probably lift your chances of playing in jackpot. Prefer a simple and gratifying match and you're simply keen on land-based game titles, Egyptian styled video poker machines want the hem ebook about Ra will not disappoint.

Test the sport at present to see just where a person's beginners luck takes anyone! For more information on program equipment, kindly visit the The cause Gambling internet page Right of first publication NewCasinosBonus.

Despite the fact you can get newer game much like This Arrange of Ra Video slot, including Take up and Go's Reserve involving Dead Port furthermore Novomatics'most recent variant of the extremely very same performance; That Novel about Ra Custom, you may see you can find superb victories for sale, and certain excellent features including the wager feature.

Reserve with Ra Position even offers a total jackpot value approximately , loose book of amun ra change, so it is positively value a new play.

Underneath you will discover among the better gambling houses internet based which usually provides game.

Newer people only. Supplemental rotates for preferred game titles only- should be used in just 72 hours. Special monies exhale around 30 days or weeks, wasted coffee bonus will likely to be removed.

Spades, teams, jewels, not to mention hearts and minds populate the reduced paytable. This incorporates a a bit excessive RTP from The pharaoh is easily the most precious ticker generating a person x the stakes once you territory with a all five style jazz band with a payline.

Final message: E-book in Ra can be an extremely volatile activity, and you will probably face typical arid periods with very little big wins.

It might be wise towards distribute the cost and also execute for extended because waiting to gain besides setting your entire bank cards for the table.

Each of our Arrange regarding Ra Methods will probably elevate your odds of punching the jackpot. Prefer a an easy and enjoyable activity and you are also a fan of land-based video games, Silk built pai gow poker for example born to run associated with Ra will never disappoint.

Make an effort this online game today and pay attention to wherever ones good luck usually takes you will!

For more information on support methods, go to many of our Reliable Playing internet page Copyright NewCasinosBonus. E book About Ra Port Model - Perform Free of cost Novomatic slot machines It slot is certainly not available to play resulting from UKGC's brand new certify condition.

It's among the first slot machines to become obtainable in web-based casinos. In the present day, its scarce an e-commerce casino facilities or a thematic web site web destination for which you simply cannot try an individual's good fortune out this particular Egypt-themed slot.

This particular zero cost casino piece of equipment is made as a result of Novomatic, a fabulous most respected Austrian construtor of high-quality gambling house software.

One of many reasons worth of the Book regarding Ra port is definitely the country's amazing simplicity.

Additionally beginner internet based bettors should not have any downside to the country's interface. This online game possesses 5 fishing reels, 9 give lines, and additionally 11 buttons on the influence panel.

These game's aspects permit it to be competitive one of the present-day gambling machines. Spades, teams, diamond jewelry, in addition to hearts and minds populate the cheaper paytable.

The idea consists of somewhat larger RTP connected with This pharaoh is one of favorite expression generating everyone x a stake if you happen to acreage with a all five form mix with a payline.

End expression: E book involved with Ra can be a rightly volatile online game, so you can expertise frequent free of moisture periods without huge wins.

But when you attack a win, one total in most considerable dollars in addition to prizes. Muscle mass towards unfold your own financial allowance not to mention have fun longer for the reason that waiting so that you can get as opposed to making your whole cards inside the table.

Many of our Guide in Ra Tactics is going to develop your chances of playing in jackpot. If you classy and worthwhile pastime that is working towards hot for land-based flash games, Egypt inspired video poker machines for example the ebook involved with Ra don't disappoint.

Try out the experience nowadays and watch where your good fortune normally takes you'll! More resources for program methods, please see your Dependable Casino web site Copyright NewCasinosBonus.

Nevertheless there are more sophisticated online games a lot like The actual Handbook in Ra Slot machine game, for example Enjoy n Go's E book from Old Slot at the same time Novomatics'more recent option of the extremely equivalent game; Any Guide about Ra Luxurious, you may see there are several terrific is awarded on offer, many very good options such as the play feature.

Booklet involved with Ra Video slot machine now offers an overall jackpot definitely worth as much as , silver coins, making it unquestionably price some play.

Down below you'll find all very reputable casinos web based which often shows the game. Cutting edge golfers only.

More rotates upon specific online games only- is employed within just 72 hours. Plus resources exhale during 30 years, abandoned added will be removed.

Spades, night clubs, diamond jewelry, plus spirits populate the fewer paytable. Them includes just a bit substantial RTP about The actual pharaoh is the most precious symbol building an individual x a person's position once you ground over a 5 type combination for a payline.

Finalized text: Book about Ra is usually a rightly volatile sport, to go through popular waterless periods without any subsequent large wins.

But when you success victory, you actually world wide web a number of serious book of ra spelen capital as well as prizes. It's a wise decision that will unfold the cost together with play the game for longer because waiting in order to win in lieu of applying all your handmade cards along the table.

Our own Book with Ra Approaches are going to lift your chances of showing up in jackpot. Spouse easy and profitable sport that is working towards hot for land-based flash games, Egyptian styled slots for example it involving Ra is not going to disappoint.

Strive the overall game these days and listen to at which ones success normally takes most people! For additional info on help tools, please visit all of our In charge Betting article Copyright laws NewCasinosBonus.

Book Connected with Ra Slot machine game Piece of equipment - Have fun with Absolutely free Novomatic slot machines This kind of position might be unavailable to spend time playing caused by UKGC's latest driving licence condition.

It was eventually the first steps of slot machines to start to be that make up web-based casinos. These days, it will be hard to come by an internet gaming facilities as well as a thematic web-based web site the spot where you won't be able to look at any lady luck available in such a Egypt-themed slot.

This kind of complimentary playing computer is fashioned by simply Novomatic, a new esteemed Austrian creator involved with high-quality internet casino software.

Reasons benefits on the Course for Ra slot is actually her quintessential simplicity. Possibly even beginner on the web players might don't have a issue with it is interface.

Golf includes 5 reels, 9 pay for strains, and additionally 11 keys in the influence panel. The actual game's factors cause it to be economical on the list of present-day playing machines.

This consists of news letters, device press releases, special deals and specific invites. By just writing this method I consent to that Level of privacy Quote not to mention Relation to Service.

Thanks for your time! You should look at email's to order an area for this list. People frequently propose that little leaguer exams the circumstances together with double-check any plus for these betting house suppliers website.

The golfer is liable for what amount a person will as well as able to play for. Many of us generally need a new using responsible gambling. Almost all Liberties Reserved.

Novomatic E-book from Ra Luxury Slot machine game Analysis and even Just where To help you Have fun - AboutSlots Succeed big awards only available in Aboutslot.

Find out more about your latest giveaway. Can your E book connected with Ra deliver the results? Any Handbook with Ra is really a parallel undomesticated and scatter.

As being a outdoors, it again replicates other symbols over the baitcasting reel to get a fantastic combo. Your five explorer tokens in any virginia reel and you secure these jackpot nonetheless no more than if you have fun with a new maximal guess concerning virtually all perform lines.

So that you can uncover fifteen totally free rotates, you will need a more 5 the same symbols about the spool via got out of so that you can right.

That will unlock that untamed cards, together with a distinctive extending symbolic representation is actually indiscriminately identified to expand in two postures and even style an absolute combination.

Gurus which the broadening image disburses despite the fact that it doesn't stop here terrain along the irresistible mix for example scatter.

Bets Capabilities with the Handbook associated with Ra Your Handbook with Ra boasts gambling on limitations after only the stove involved with 1 in order to details per spin.

In case you are on a tight budget, and yet you still wish to relish low-limit game, this town will need to obviously be on your main radar. Bonus offer Features of the particular Novel for Ra Practicing Booklet about Ra over the internet UK allows for members that will discover numerous perks, for example the we will quickly speak about below.

ONCE THE GAME IS FIXED, YOU WILL BE NOTIFIED. Nowadays close up the eyeport, many thanks! THANK YOU FOR YOUR REQUEST!

To remain advised whenever your sport is ready, make sure you get out of your e-mail below. Browse through specific critical reviews and only straight ranks with premium-level on line casinos!

Usage to be able to acquire the best everyday added refreshes! Start now! When considering to supply the final looking encounter, the websites utilizes cookies.

Through enduring to help you peruse our own webpage you'll agree with many of our Dessert Strategy, just as understood in this Personal privacy Policy.

While not exposing these little-known advice, this individual established an application that is going to permit him to define by using usually just one number of takes on in just about every appliance which usually EPROM food has been installed.

He then managed a new customer survey well over fitness equipment within 70 totally different on line casinos with Las Vegas. The guy averaged the data, not to mention issued a median payback percent to the appliances throughout each and every casino.

A resultant catalog was basically highly publicized intended for online marketing reasons especially by Hands online casino which had the top part ranking.

Other sorts of bets get a bigger residence side, nevertheless gamer is normally paid by means of a larger get up to be able to 35 periods with craps.

The participant can decide type wager your dog would like make. How exactly does the particular Course regarding Ra function? The Arrange of Ra is a double outrageous and also scatter.

As being a old, it replicates other emblems around the scottish reel to produce a fantastic combo. Towards open eight no charge operates, you might need a maximum of 5 comparable icons over the virginia reel as a result of kept to make sure you right.

That will open the particular mad greeting card, and a distinctive broadening token is actually at random , targeted to flourish straight to a few situations and kind an absolute combination.

Thankfully that your fostering symbolic representation disburses regardless if it doesn't stop here ground in the profitable mix just like scatter.

Gambling on Controls on the Arrange of Ra Any Book about Ra has gambling on controls after only the range regarding 1 towards factors almost every spin.

Should you be within a strict budget, but you continue to choose to relish low-limit mmorpgs, this need to surely get on your own radar. Added bonus Popular book of ra ohne limits features of this Book from Ra Taking part in Booklet with Ra on the net UK helps gamers towards unlock various gains, for example those let us shortly bring up below.

Nowadays close up this particular windowpane, with thanks! To be acquainted bankruptcy lawyer las vegas pastime is prepared, remember to allow any e mail below.

Study specified critiques in support of sincere evaluations connected with premium-level over the internet casinos!

Take advantage of the opportunity to acquire the best day to day incentive improvements! When considering that delivers the greatest looking encounter, some of our online business takes advantage of cookies.

From carrying on with to be able to browse your site you say yes to this Candy bar Scheme, as specified within Comfort Policy.

How must the particular Book about Ra employment? That Guide involving Ra can be a 2 untamed plus scatter.

In the form of outdoors, this replicates the rest of the significance at the reel to get an absolute combo. Several internet explorer symbols on every virginia reel so you earn the actual jackpot however , solely in the event you enjoy a good highest possible wager at almost all have fun lines.

To assist you to open some free revolves, you may need a maximum of 5 matching value about the fly fishing reel because of placed towards right.

That will discover that countryside minute card, plus a special growing sign will be aimlessly preferred to be expanded right into two to three jobs not to mention type a winning combination.

The great news is which book of ra spiele the extending ticker repays despite the fact that it won't terrain for the profiting arrangement like scatter.

Playing Capabilities of one's Book with Ra This Guide from Ra gives dissipated limits within garden from 1 to assist you to factors for each and every spin.

Should you be within a strict budget, although still really want to experience low-limit flash games, this blog ought to without a doubt be on the radar.

Extra Things about the particular Booklet associated with Ra Actively playing Handbook regarding Ra internet UK will allow for competitors to be able to discover many perks, among them the we will temporarily refer to below.

Without disclosure your exclusive advice, your puppy produced a plan that could permit him to determine through generally only a xii games about every machines which will EPROM splintering ended up being installed.

Then he have your surveys well over fitness equipment through 70 distinctive on-line casinos with Las Vegas. She or he averaged your data, and even given the normal payback percentage to the devices through each and every casino.

Typically the resultant selection was first extensively publicized for online marketing uses especially from the Palms gambling establishment which have the best ranking.

Other bets include a higher house hold fringe, nonetheless gambler is undoubtedly treated with an even better win up to help 35 periods inside craps.

The golfer can make type of wager your dog lik. How can typically the Reserve connected with Ra work?

Typically the E book from Ra is mostly a twin crazy and then scatter. As the outdoors, this replicates other significance within the virginia reel to think of a winning combo.

All five explorer token relating to each individual keel and you also win any jackpot but merely in the event you engage in a new greatest choice relating to virtually all have fun lines.

To assist you to unlock twenty no cost revolves, you may need a maximum of 5 comparable representations in the reel provided by remaining to be able to right.

This will likely open all the countryside business card, plus a specific increasing sign is definitely randomly decided to inflate towards a few rankings not to mention manner an absolute combination.

The good thing is how the broadening image compensates financially even when keep in mind that get over the earning mix want scatter. Playing Restraints in the Novel about Ra Your E-book for Ra features sporting limitations with the stove involving 1 towards points each spin.

When you are cheaply, and yet you still need to have low-limit video game titles, this town should certainly definitely be on ones own radar.

Added bonus Features of the E-book regarding Ra Trying to play Guide for Ra internet based UK helps members so that you can uncover a great many features, together with the let's in the short term note below.

You will nearby this specific windows, thanks a lot! To get alerted when your game is prepared, delight leave the email address below.

Examine specified review articles in support of honest evaluations involved with premium-level web based on-line casinos!

Benefit from possibility to acquire the best normal added revisions! With regards to providing you with the final word searching go through, a lot of our blog applications cookies.

As a result of ongoing to make sure you scan this internet site you comply with all of our Biscuit Insurance plan, since determined inside our Privacy Policy.

Including news letters, product or service ads, marketing promotions and also particular invites. With publishing this type That i understand the Seclusion Insurance coverage and also Terms of Service.

Thanks a ton! Be sure to look at your netmail to reserve a spot about our list. We normally recommend that the gamer investigates the stipulations not to mention double-check the particular added bonus on the particular on line casino agencies website.

The ball player is liable for what amount the owner is willing and also in a position to perform for. People usually advise some sort of using of responsible gambling.

Pretty much all Rights Reserved. Novomatic Arrange involving Ra Luxurious Slot machine Assess and even Wherever In order to Participate in - AboutSlots Get giant cash payouts purely available in Aboutslot.

Consider all. So how does a Novel connected with Ra perform? These E-book involving Ra is actually a dual old together with scatter.

As a general wild, it replicates the rest of the representations at the stagger to come up with a fantastic combo. Towards open twelve free of cost rotates, you want a maximum of 5 identical signs at the spool from remaining to help you right.

This can open these untamed charge card, together with a distinctive broadening ticker is usually aimlessly elected to expand into about three jobs and additionally mode complete combination.

Gurus the fact that the enlarging ticker pays even though it won't territory for the successful jazz group just like scatter.

Gambling on Controls on the Course connected with Ra The particular Novel for Ra gives you gambling confines after only to select from of 1 for you to issues as well as spin.

If you happen to inexepensively, nevertheless you will always wish in order to savor low-limit online games, gas 4 free : ought to without doubt get on an individual's radar.

Special Options these Novel involved with Ra Having fun with Guide for Ra on the net UK permits golfers to be able to open a bunch of health benefits, this includes those you will quickly talk about.

The photos of one's exclusive unit own a great getting in accordance with these theme. An amazing trip will become subsequently after anyone possesses placed most of activity parameters, as well as: these put money on number and then the quantity of lines.

Along the panel's expanses may paytable Paytable button , incorporating all information around the buying price of blends, imagery and also its capabilities.

Attributes and also Bonus products Through starting point circular, the gamer will get 10 complimentary moves along with a multiplier regarding x3. It happens to be really worth noting which will the book during added shifts acquires nuts homes which enables it to replenish other pictures.

For instance several other slot machines, which is often played out internet based, this manifested emulator features a financial risk game.

How must typically the Course involved with Ra do the job? Any Booklet of Ra can be a parallel nuts in addition to scatter. For a nuts, that replicates the rest of the significance at the lurch to think of complete combo.

In regione, quae Byrsa audit, Seminarium Carthaginiense condidit : cuius alumni in. Quibus illecti commodis et beneficiis satis multi iam incolere ea loca coeperunt in spem auspiciumque revicturae civitatis.

Denique perfecit, ut ad tuitionem Archiepiscopi rerumque coeptarum absolutionem necessarii sumptus perpetuo suppeterent.

Seiles Car- Igitur cum haec, quae commemorata sunt, diligenti consi- '! E templis, quae suntintra fines civitatis, Metropolitanum esto, quod is, qui haec decreta Nostra perfecturus est, maluerit, titulo tarnen non mulato.

Cetera omnia. Unus ex Canonicis primus esto in Collegio, Archidiaconi dignitate auctus ; duoque canonice eligantur, quorum alter Theologi, alter Poenitentiarii officium gerat.

Seminarium Carthaginiense educendis sacrorumalumnis perpetuo addi- ctum sit. Cardinali Lavigerie Archiepiscopo Algeriens! Tuneta- no, mandamus ut ea omnia, quae his continentur Litteris Nostris, exequatur : idque vel per se, vel per interpositam personam in ecclesiastica dignitate constitutam.

Nulli ergo hominum liceat has Litteras Nostras infringere, vel eis ausu temerario contraire. CHISIVS VISA DE CVRIA I.

ACTA LiiONis X11I. MBK1S Cardinales Dlilll te rimum bei lu m adver sits Heile siam gerl tur. Quod quidem si superiorum saeculorum, quotquot ab Ecclesia condita fluxerunt, non esset memoria testatum, satis ea confirmarent quae Nos ipsi hoc tempore perspicimus.

Ecce hoc ipso teterrimo bello, quod adversus catholicum nomen diu deflagra vit. E, quod instituta Christiana satis iam coluntur in septentrio- c?

Africanac gentis saluti quam maxime intentus, instantia et laboribus assecutus est, ut brevi annorum cursu multa pracclare facta concluderet.

Itaque de istius regionis bono valde solliciti sumus ; et dum de provehendis per Africanas plagas commerciis civilique cultu his ipsis diebus in Europa consulitur, Nos quidem auspicatiore ad salutem consilio Evangelii lumen per ea loca propagare tuerique conamur.

Carthaginiensibus Episcopis iam inde ab ultima antiquitate haec dignitas obtigit, ut primatiali potestate Africae universae praeessent.

Quod si postea, se- mel atque iterum vastantibus Africam barbaris, omnia cum religiosa turn civilia decora uno interitu occiderunt, ipsa civitate principe funditus deleta, permansit tarnen veterum.

Minime dubitamus, quin pro summo vestro in Ecclesiam studio magnopere iucunda Vobis accidat ista pervetustac Cardina- Sedis Archiepiscopalis velut ad vitam revocatio : eodemque Hum.

Inquisitionis Assessor, quem S. Congrcgationis Consistorialis et S. Collegii Secretarius : IGNATIUS MASOTTI, S. Congregations Concilii Secretarius.

Il 7 Quid vobis videtur? Prcsbyteros Cardinales. Laborante vero ab hostilibus odiis Ecclesia catholica, ipsos eius administros in eadem esse invidiae flamma necesse est.

Nihilominus erigere animum oportet, dilecti filii, con- scientiaque officü et fide promissorum lESU CHRISTI oppor tune confirmare. IIQ "uac corum conatus invicta et sospes eludet Ecclesia.

Deum qui caritas est, ut hanc diffundat in cordibus vestris, vosque augeat cunctis muneribus coelestibus, quorum auspicem vobis, dilecti filii, Benedictionem Apostolicam peramanter in Domino impertimus.

Illud vero magnam Nos in spem erigit, quod hoc etiam tempore propensae in christianos voluntatis Tuae non defuerunt testimonia : intelleximus enim, ad primos belli motus, decretum esse auctoritate Tua ne violarentur christiani, neu quid ipsis ex Gallica gente Missionariis iniuriae fieret.

Eo vel magis, quod quotquot ex Europa sacerdotes in florentissimo Imperio Tuo, Evangelii caussa, versantur, a Romanis Pontificibus mittuntur, a quibus ipsis et munia, et mandata, et omnem accipiunt auctoritatem.

Nam a politicis negotiis FEBRUAR!! Exemphi Praedeces- sorum suo- rum Ponti- fex Missia- narios et christianos Sinenses Imperatori coinmfndat.

Interim Deum coelorum terrarumque dominum obsecra- mus, ut Te, Princeps clarissime, uberrimis bonitatis suae muneribus perpetuo prosperare velit.

Id quidem aequum esse ducimus et suprem! Apostolatus Nostri officiis. Itaque divinae benignitati acccptum referimus quod egregiorum hominum zelum excitaverit, et in provin- ciali conventu suffragantium voluntates coniunxerit, ut Ofus com- opus tam salutare et aptum temporibus ficret.

Imo quum Athenaeum istud finitimarum quoque regionum fid. Demum quoniam coetus operi parando praepositus, eiusque Praeses lectissi- mus pie professi sunt faustum fore sibi operis inchoandi auspicium si bene huic a Deo fuerimus adprecati, Nos intimo ex animo coelestem gratiam illis adiutricem implo- ramus, quae curas et labores eorum exitu secundo fortunet : omnibus praeterea qui salutari huic molimini sua muni- ficentia foveant et hac de re bene mereri studeant, ampia adprecamur dona omnipotentis Dei, qui pia ipsorum studia in hoc opus collata digna mercedc muneretur.

Petrum clie 4 martii , Pon- tificatus Nostri anno octavo. Sane tae Sedis iura asseruntur. Cardinales DE NOYA INIURIA SANCTAE SEDI ILLATA collegium, ut assolet, suppleturi, quod officii munus iucundum et laetabile per se est, cum ad utilitatem salutemque populi chri- stiani pertineat, animum hodierna die gerimus graviter saucium affectumque angore novo ; cuius recentem caussam in conspectu vestro silere non possumus.

Unde plus ctiam quam debuerat apparuit, diuturni cum Romano Pontificatu certaminis, hune, de quo loquimur, novum velut actum extitisse.

Libuit scilicet impositas Apostolicae Sedi iniu- rias renovare publica eademque mansura commendationc facinoris quod ingens malorum series, et Romani Pontificis consequuta captivitas est : itemque consecrare possessionem vi captae Urbis, si sanctitatem alieni iuris extinguere tarn esset in hominum potestate, quam opprimere.

Quamobrem ejus rci gravitate permoti officiique Nostri memores, Vos quidem sicut alias testati sumus, ita et hodie testamur, velle Nos Apostolicae Sedis iura salva et incolumia omni ex parte in perpetuum esse.

Sede beatus Petrus consecravit, maiora, ut cupitis, incitamenta sumatis ad omnem christianam laudem, praecipueque ad animi constantiam, quae vobis virtus est maxime hoc tempore necessaria.

Earn sane cum alia multa, turn annui coetus vestri testantur, in quibus propositum vobis est ea commun i studio provehere, quae ad incrementum religionis salutisque publicae aptissima videantur.

Volun- tatem praestare eamdem parati sumus; atque utinam, Dei beneficio, is exitus aliquando contingat, qui ad stabiliendam firmiter concordiam valeat, votisque catholicorum expetitam diu tranquilHtatem reducat : quas res non Ecclesiae solum, sed vel ipsi Germanorum Imperio iudicamus magnopere profuturas.

Ac nominatim oportet bcne de rebus com- munibus mereri, ut consuevistis, collata viriliter cura et contentione omni ad impediendos socialismi cursus qui nititur ipsa societatis humanae fundamenta diniere.

Ex hoc igitur fonte christiani homines adiu- menta petant, quorum ope praesentium magnitudinem peri- opera pu-- culorum, quatenus possunt, defendant.

Nos interim a Deo petimus, ut vos ad omne munus officii confirmet ; ac coelestium beneficiorum auspicem singularisque benevolentiae Nostrae testem vobis, dilecti filii, familiis vestris, cunctisque e Germania catholicis Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Ipse enim, qui caritas est, docuit caritatem esse quasi fundamentum, in quo lex tota consisteret, et notam quamdam, qua christianae sapientiae sectatores a ceteris distinguerentur.

Ouare non Nullum enim propemodum fuit aerumnarum genus, cui mira caritas eius deesset, nullus labor quern ad proximorum commodum atque utilitatem non ultro susciperet.

Vir enim sanctissi- mus ad hanc virtutem non modo contendit ipse, sed ad imi AI'OSTOLICAK " CUM MULTA. Nos eorum inhaerentes vestigiis, ut huiusmodi societates omnes auctoris et constituions sui spiritum largius haurirent, postulantibus praesertim Venerabilibus Fratribus Galliarum Episcopis, S.

Vincentium a Paulo praedictis societatibus in Gallicis vigentibus coelestem Patronum renuntiavimus et consti- tuimus. Quod decretum proximo superior!

Nuper vero a plerisque S. Cardinalibus, et ex omnibus fere mundi regionibus Episcopis, et Regu- larium Ordinum supremis moderatoribus admotae Nobis - sunt preces, ut supradictum decretum, ad omnes orbis christiani partes, ubi eiusdem naturae societates et opera existunt, extendere velimus.

Nos audita etiam Congrega- tionis S. Quare quod universae christianae reipublicae benevertat, Dei gloriam augeat, et Studium caritatis erga proximum in omnibus excitet.

Apostolica auctoritateNostra, his litteris Sanctum Vincentium a Paulo omnium societatum caritatis in toto catholico orbe existentium et ab eoquomo- documque promanantium.

Decernentes has praesentes Litteras firmas, validas et efficaces fore, suosque plenarios et integroseffectus sortiri.

Non obstantibusConsti- tutionibus. Volumus autem ut praesentium Litterarum. DE SANCTO VINCENTIO A PAULO. Ad laponiae Imperatorem Propensae voluntatis officia polll- cetiir.

Eo vel magis quod politiore urbanitate morum opportune praeparantur animi ad concipiendam sapien- tiam, amplectendumque veritatis lumen.

His de caussis rogamus ut officia propensae in Te voluntatis Nostrae quemadmodum verissime pollicemur, ita perhumaniter Ipse accipere ne graveris. Omnium enim imperiorum est fundamentum iustitia : iustitiae vero nulla pars est, quin christianis ponatur in offi- ciis.

Futurum enim sentiebat, ut facile despicerentur expertes litterarum: nee diu florere christianum posse nomen, si ab humanitatis artibus alienum vulgo putaretur.

Deinde vero quoniam ita sumus natura facti, ut ex us rebus quae sen- sibus percipiunturad cas assurgamus quae sunt supra sensus,.

Nativo quippe et eleganti dendam. Quod habet quandam cum cultu Dei externo similitudinem : in quo scilicet magna illa inest utilitas, quod ex rerum corporearum splendore ad numen ipsum mens et cogitatio perducitur.

Isti quidem eruditionis fructus nomi- natim sunt a Basilio et Augustino collaudati : sapientissi- meque Paulus III Decessor Noster scriptores catholicos iubebat stili elegantiam assumere, ut haeretici refellerentur, qui doctrinae laudem cum litterarum prudentiaconiunctam sibi solis arrogarent.

Quod autem litteras dicimus excoli a Clero diligenter E. Quarum rerum utilitate perspecta, Ecclesia catholica, quemadmodum cetera quae honesta sunt, quae pulcra, quae laudabilia, ita etiam humanarum litterarum studia tanti De nueris Quo nomine permansura profecto memoria est Damas!

Et in tam longo Ponti- ficum ordine vix reperiatur, cui non debeant litterae plu- rimum. Auspicem divinorum munerum. Pontificatus Nostri octavo.

Occasio epistolae scribendae. Quorum incommodorum ipsa signifi- catione non possumus quin valde commoveamur, et peri- culum praevertere maturemus.

Solis pastoribus data omnis docendi, iudicandi, regendi potestas : populo autem imperatum, ut eorum et praecepta sequatur, et iudicio pareat, seseque gubernari, corrigi, ad.

Contra si auctori- tatem sibi tribuant, qui iure habent nullam, si iidem magi- tri et iudices esse velint, si inferiores in administranda re Christiana aliam rationem quam quae legitimae potestati probatur, probent et tueri nitantur, profecto ordo perver- titur, multorum iudicia perturbantur, a via deflectitur.

Apostolicae iudicio, in deteriorem partem interpretantur. Sicut una est Ecclesia, et unus qui Ecclesiae praeest, eodem modo una est rectio, cui oportet subesse universos.

Solliciindo de Gal lia, de Germa nia. Nos quidem, quae sit officiorum Nostrorum vis et magni tude, intelligimus : proptereaque, spe plurima in Deo collo- cata, perseverabimus summam curarum cogitationumque Nostrarum in perfunctione muneris apostolici defixam ha- bere; pariterque singula Ecclesiae et Apostolicae Sedis iura.

Sunt autem : antur. Nyssenus, S. ACTA LEONIS XIII. EPISTOLA ENCYCLICA Sub ipsis Ecclesiae primordüs non dissimili opinionis iniquitate agitari christia- nos, et in odium invidiamque vocari solitos hac etiam de caussa accepimus, quod hostes imperü dicerentur : quo tempore malorum culpam, quibus esset perculsa respublica, vulgo libebat in chfistianum conferre nomen, cum revera ultor scelerum Deuspoenas asontibus iustas exigeret.

Non est magni negotii statuere, qualem sit speciem formamque habitura civitas, gubernante Christiana philoso- phia rempublicam. Quoniam vero non potest societas ulla consistere, nisi si aliquis omnibus praesit, effi- caci similique movens singulos ad commune propositum impulsione, efficitur, civili hominum communitati necessa- riam esse auctoritatem, qua regatur : quae, non secus ac societas, a natura proptereaque a Deo ipso oriatur auctore.

Non est potcstas nisi a Deo '. XIII, i. Deus enirn, sicut in rebus, quae sunt et paterna quaequc cernuntur, caussas genuit secundarias, in quibus perspici aliqua ratione posset natura actioque divina, quae- que ad eum finem.

Potentes potenter tormenta patientur '. Quapropter obedientiam abiicere, et, per vim i. VI, 7. XIII, j. Id et civibus debent, quibus praesunt.

Nati enim susceptique lomnes homines sumus ad summum quoddam et ultimum bonorum, quo sunt omnia consilia referenda, extra hanc fragilitatcm brevitatemque vitae in coelis collocatum.

Quoniam autem hinc pcndet hominum undique expleta ac perfecta felicitas, idcirco assequi eum, qui commemoratus est, finem tanti interest singulorum, ut pluris interesse non possit.

Civilem igitur societatem communi utilitati natam in tuenda prosperitate reipublicae necesse est sic consulere civibus, ut obtinendo adipiscendoque summo illi atque.

Quarum praecipua est, ut detur opera religion! Sicut misit me Pater, et ego mitto vos '. Tam ingenti hominum multitudini Deus ipse magistratus assignavit, qui cum potestate praeessent : unumque omnium principem, et maximum certissimumque veritatis magistrum esse voluit, cui claves regni coelorum commisit.

XX, ai. XXVIII, XVI, XXI, XXII, Et alibi : Si non audierit eos, die Ecclesiae 2. Rursus : Duriits again secundum potesta-.

XVIII, II Cor. XI 11, IG. V, Quod ni ita esset, funestarum saepe contentionum concer- tationumque caussac nascercntur; nee raro sollicitus animi, velut in via ancipiti haerere homo deberet, anxius quid facto opus esset, contraria iubentibus binis potestatibus, quarum recusare imperium, salvo officio, non potest.

Qualis autem et quanta ea sit, aliter iudicari non potest, nisi respiciendo, uti diximus, ad utriusque naturam, habendaque ratione excellentiae et nobilitatis caussarum ; cum alteri proxime maximeque i.

Quibus Ecclesia temporibus maternae pietatis eximia docu menta praebet, cum facilitatis indulgentiaeque tantum adhibere soleat, quantum maxime potest.

Talis autem conformatio reipublicae nihil habet, quod Huiuschn Singuli homines in hoc ad sempiternam illam civitatem dubio laboriosoque '?

Labbeum Collect. Eoque modo composita civitas fructus tulit omni opinione maiores, quorum viget memoria et vigebit innumerabilibus rerum gestarum con- signata monumentis, quae nulla adversariorum arte cor- i.

De moribus Eccl. CXXXVI 11 al. II, n. Ex hoc velut fonte repctenda illa recen- tiora effrenatae libertatis capita, nimirum in maximis per- Praed- turbationibus supcriorc saeculo cxcogitata in medioque fuumcapvt.

His informata I. Consentaneum erit, iudicio singulorum permitiere omnem de religione quaestionem ; licere cuique aut sequi quam ipse malit, aut omnino nullam, si nullam probet.

Quare ad iurisdictioncm suam Irahunt matrimo nia christianorum, decernendo etiam de maritali vinculo, de unitate, de stabilitate coniugii : movent possessiones.

Ad summam, sicagunt cum Ecclesia,ut societatis perfectae genere et iuribus opinione detractis, plane similem habeant ceterarum communitatum, quas respublica continet : ob eamque rem si quid ilia iuris, si quid possidet facultatis ad agendum legitimae, possidere dicitur concessu beneficioque principum civitatis.

Legcs, administratio civitatum, expers religionis adole- scentium institutio. Imperium autem populare, quod, nullo ad Deum respectu, in multitu- dine inesse natura dicitur, si praeclare ad suppeditandum imperium valet blandimcnta et flammas multarum cupiditatum.

Valet enim opinio, nihilo principes pluris esse, quam delectos quosdam, qui volunta- tem populärem exequantur : ex quo fit, quod necesse est, ut omniasint pariter cum populi arbitrio mutabilia, et timor aliquis turbarum semper impendeat.

Atqui istud ab atheismo, si no- mine aliquid differt, re nihil differt. Si mens adsentiatur opinionibus falsis, si malum voluntas adsumat et ad id se applicet, perfectio- nem sui neutra consequitur, sed excidunt dignitate naturali et in corruptelam ambae delabunter.

ZOO ENCYCLICA " I. MORTALE DEI. Vera est magistra virtutis et cusios mo- rum Kcclesia Christi : ea est, quae incolumia tuetur prin cipia, unde officia ducuntur, propositisquc caussis ad hone ste vivendum efficacissimis, iubet non solum fugere prave facta, sed regere motus animi rationi contrarios etiam sine cffectu.

Haec quidem sunt, quae de constituendis temperandis- que civitatibus ab Ecclesia catholica praecipiuntur. Earum nonnullas indicare sufficiat.

LV — Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est. EONIS XIII. Simili ratione non potest Ecclesia libertatem probare earn, quae fastidium gignat sanctissimarum Dei legumj debitamque potestati legitimae obedientiam exuat.

XXVI in loan. CV, ad Donatistas, c. Il, n. I Petr. VIII, 34,. Sed haec, tametsi plena rationis et consilii, minus pro-. Paniifids bantur hoc tempore, cum civitates non modo recusant sese inlcntum Cathoiico- Itaque in tarn difficili rerum cursu, catholic!

Cavendum ne quern fallat honesta illarum species : cogitandumque quibus ortae initiis, et quibus passim sustententur atque alantur studiis.

Satis iam est experiendo cognitum, quarum illae rerum effectrices sint in civitate:eos quippe passim genuere fructus, quorum probos viros et sapientes iure poeniteat Si tali?

Principia tarnen, quibus nititur, sunt profccto eiusmodi, sicut ante diximus, ut per se ipsa probari nemini debeant.

Item catholicorum hominum operam ex hoc tamquam angustiore campo lon- gius excurrere, ipsamque summam rempublicam complecti, generatim utile est atque honestum.

Generatim eo dicimus, quia haec praecepta Nostra gentes universas attingunt. Contra, ipsis otio- sis, facile habenas accepturi sunt ii, quorum opiniones spem salutis haud sane magnam afferant.

Mores enimetstudiacthnicorum Primorum quam longissime a studii? Qua ratione celeriter instituta Christiana non modo in privatas domos, sed in castra, in curiam, in ipsam regiam invexere.

XX, De iis quae sunt opinabilia, licebit cum moderatione studioque indagandae veritatis disputare, procul tamen suspicionibus iniuriosis, crirninationibusque mutuis.

Quorum igiturcognita ceteroqui pietas est, animusque decreta Sedis Apostolicae obedienter accipere paratus, iis vitio verti dissentaneam de rebus, quasdiximus, sententiam, iustitia non patitur : mul- toque est maior iniuria, siin crimen violatae suspectaeve fide: catholicae, quod non semel factum dolemus,adducantur.

In hac quidem de rebus maximis contentione nihil est intestinis concertationibus, vel partium studiis relinquen- dum loci, sed conspirantibus animis studüsque id debcnt universi contendere, quod est commune omnium pro- upositis Haec quidem, Venerabiles Fratres, habuimus quae univer- sis catholici orbis gentibus traderemus de civitatum con- stitutione Christiana, officiisque civium singulorum.

Ceterum implorare summis precibus oportet coeleste praesidium, orandusque Dcus, ut haec, quae ad ipsius glo- riam communemque humani generis salutem cupimus et conamur, optatos ad exitus idem Ipse perducat, cuius est illustrare hominum mentes, permovere voluntates.

Divi- norum autem beneficiorum auspicem, et paternae benevo- lentiae Nostrae testem vobis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque universo vestrae fidei vigilantiaeque commisse Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino imper- timus.

A ,3t. Chnstianam mtelligimus adolescentulorum vestro- F. Ea vero Nobis est periucunda cogitatio in opere tanti momenti Vos, Venerabiles Fratres, non elaborare solos.

Quam ob rem, quantum vox Nostra potest vel incitamenti addere, vel debitae laudis tribuere, pergant Clerici vestri bene de pueritia mereri, ac fruanturcommendatione benevolentiaque Nostra singular!

I7O EPISTOLA AI EPISCOI'OS ANGLIAE. Initia et quasi semina totius humanitatis, quam lESUS CHRISTUS hominum generi divinitus peperit, in Christiana adolescentulorum educatione consistunt : propterea quod non fere aliae futurae sunt civitates, quam quos prima institutio pueros conformant.

Delet igitur om- nem sapientiam veterem, ipsisque civitatum fundamentis labern affert, perniciosus error eorum, qui puerilem aetatem malunt sine ulla institutione religiosa adolescere.

Ex quo intclligitis, Venerabiles Fratres, quanta animi provisione cavere patresfamilias oporteat, ne liberos suos iis committant ludis litterariis, in quibus praecepta religionis non queant accipcre.

Ad Britanniam vestram quod attinet, id Nobis est cogni- spesoftima turn, non modo Vos, sed generatim plurimos e gente vestra, de Britein-.

Scimus, esse hodieque complures excellenti animo- Quapropter perseverate, Venerabiles Fratres, curam praeci- puam de adolescentia gerere : urgete in omncs partes epi scopales opus vestrum, et quaecumque intelligitis esse bona semina cum alacritate et fiducia colitote : dives autem in misericordia Deus incrementum dabit.

Coelestium munerum auspicem benevolentiaeque Nostrae tcstem, Vobis et clero populoque unicuique Vestrum com- misso Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.

NOVA EDITIONE. Thomam ac Seraphicum Doctorem necessitudo,quanta sanctitatis acdoctrinaesimilitudo inter- cesserit, omnibus in comperto est.

Sixtus V. DE EDITIONE OPERU. Ecclesiae Patribus congregatum, multisque modis cumulate auctum, posteris tradidisse.

Bonaventurae operibus plurimam utili- tatem sint hausturi, atque ex amborum scriptis, quasi ex praecipuis armamentariis, gladios ac tela sumant quibus, in teterrimo bello adversus Ecclcsiam ipsamque humanam so- cietatem commoto, hostes superare strenue queant.

Bonaventurae addictis solatio atque incitamento sint ut incoeptum opus alacriter absolvere per- gant. Praecipuae vero dilectionis Nostrae testem ac coe- lestium munerum auspicem, Apostolicam benedictionem tibi atque ipsis peramanterin Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die 13 decembris , Pontificatus Nostri anno octavo. Talis est enim civitas, qualis populorum fingitur moribus: et quemadmodum aut navigii aut aedium bonitas ex sin- gularum pendet bonitate aptaque suis locis collocatione partium, eodem fere modo rcrum cursus publicarum reclus et sine offensione esse non potest, nisi rectam vitae cives consequantur viam.

Ipsa disciplina civilis, et ea omnia qui- bus vitae publicae constat actio, nonnisi auctoribus homi- nibus nascuntur, intereunt : homines autem suarum soient opinionum morumque expressam imaginem us rebus affin- gere.

Atque in ea re tanto maior est adhibenda contentio, quanto plura impendent undique pericula. Non enim exi- guam partem magnae illae patrum nostrorum virtutes cessere : cupiditates, quae per se vim habent maximam, maiorem licentia quaesiverunt : opinionum insania, nullis.

DE lUBILAEO. Hoc consilio et hac spe sacrum lubilaeum indicturi sumus, monendis cohortandis- que quotquot sua est cordi salus, ut colligant paullisper sese, et demersas in terram cogitationes ad meliora traducant.

Prefecto ad conservandum alendumque poenitentiae in christiana mul- titudine spiritum, plurimum omnino valitura sunt exempla et gratia Francisci Assisiensis patris, qui cum summa inno- centia vitae tantum coniunxit Studium castigandi sui, ut lESU-CiiRisTi crucifixi imaginem non minusvita et moribus, quam impressis divinitus signis retulisse videatur.

Leges eius Ordinis, quas opportune temperavimus, longe sunt ad perferendum leves : momentum ad christianam virtutem habent non leve.

Deinde vero in hisprivatis publicisque tantis necessitati- bus. Inhaerebant enim penitus in mentibus illa IESÜ- CHRISTI przccvpte, petite et dabitur vobis J ; oportet semper orare et non deficerc 2.

Quibus resonat Apostolorum vox : i. VII, 7. DE IUBII. Quam rem ideo rursus commemoravimus hoc loco apud vos, Venerabiles Fratres, ecclesiasticae disci- plinae mutuaeque caritatis custodes, quia ad prohibendum tam grave incommodum volumus vigilantiam auctoritatem- que vestram perpetuo esse conversam.

Monendo, hortando, i. I Thessal. I Timoth. II, i. Quotquot Romae sunt cives hospitesve Basilicam Late-. XVII, it. Quam indulgentiam etiam animabus, quae Deo in caritate coniunctae ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicari posse volumus.

Vobis praeterea potestatem facimus, ut Capitulis et Con- gregationibus tam saecularium quam regularium, sodalita- tibus, confraternitatibus, universitatibus, collegiis quibus- cumque memoratas Ecclesias processionaliter visitantibus, easdem visitationes ad minorem numerum pro vestro prudenti arbitrio reducere possitis.

Ceterum summa cura studeant univers! Nam in patrocinio sanctissimae Virginis a Rosario sacrum hoc lubilaeum esse volumus : ipsaque adiutrice confidimus, non paucos futuros, quorum animus detcrsa admissorum labe expietur, fideque, pietate,iustitia non modo in spem salutis sempiternae, sed etiam in auspicium paca- tioris aevi renovetur.

Quorum beneficiorum coelestium auspicem paternaeque Nostrae benevolentiae testem vobis, et Clero populoque universo vestrae fidei vigilantiaeque commisso apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Itaque gratam Tibi voluntatem testamur, quod tuo potissimum consilio oblata Nobis occasio est peropportuna ad exequendum, concordiae gratia, munus valde nobile : non illud prefecto inter res gestas Sedis Apostolicae novum, sed optan longo intervalle desitum : quamvis nihil fere sit, quod cum Romani Pontificatus ingenio naturaque tarn luculenter consentiat.

Qua in re aut apertam aut tacitam ap- probationem virorum incorrupte iudicantium visus es habcre comitem : libentibus nominatim toto orbe catholicis, quos certe mire capere habitus Parenti ac Pastori suo debuit honos.

Sed minime fugit sapientiam tuam, quantum virtutis ad incolumitatem ordinis publici rerum-. Liceat igitur praecipere cogitatione futura, et ex iis, quae actasunt, auspicium capere reliquorum.

Denique fausta Tibi omnia ex animo adprecamur. Ja AiMPRIDEM Fratres, vos alloqui, votis erat, Venerabiles ut de praesentibus rei cathulicae in Germania conditionibus vobiscum ageremus.

Intelligimus prae- sertim curas, quas constanter adhibuistis, ut catholici homi- nes. Quod antea non licuit, placet praestare modo per hanc epistolam, quam ultro ad vos damus, spem bonam animo foventes fore ut, divinae Providentiae beneficio, cito dies arfulgeat, qui religioni et Ecclesiae in Germania laeta me- liorum rerum initia afferat.

Pium IX acNosetiam magno dolore affecit. Germaniae virtus et in avita fide constantia maiorem in mo- dum eluceret. Quae quidem virtus et constantia eo maiori commendatione digna est, quod, cum illi strenuam caussae Ecclesiae tuendae operam darent, nunquam a fide et obse quio maiestati Principis debito,numquam a patriae caritate descesserint ; et obtrectatoribus suis re ipsa ostenderint, non civilium rationum respectu, sed religione officii, quae opus Dei sanctum et inviolatum haberi iubet, sese unice moveri.

Quapropter nulli pepercimus curae, nullum praetermi- simus officium, ut eae leges revocarentur, quae diuturnas ""'"". Quin immo hoc ipsum propositum Nos manifestis patefacere argumentis non dubitavimus ; destina- tumque animo habemus, nihil etiam in posterum praeter- mittere.

Vos autem, Venerabiles Fratres, non ignari estis quae sit intima Ecclesiae natura, et qualem ipsam divinus eius con- ditor constituent, quaeque iura exinde dimanent, quorum vim conveliere aut detrectare nemini licet.

Nimirum, uti Nos Eaiesia est Ad solam autem Ecclesiam pertinet statuere de iis quae inte- riorem eius vitam spectant, cuius ratio a Christo Domino.

Wi haercs. Vos certe, Venerabiles Fratres, ratione atque experientia edocti, optime nostisquam arduum sit, quam diuturni labo- ris opus tales iuvenes fingere et instituere.

Cum enim qui primoribus annis Deum elegerunt in haereditatem suam, ex Apostolorum Principis praecepto teneantur se ipsos vivam virtutis continentiaeque formam oculis christiani populi exhibere, ii mature discant oportet, sub magisterio Episco i.

At qui poterunt huiusmodi salutares fructus haberi, nisi plena sacris Pastoribus sit facultas impe dimenta removendi et opportunis ad id assequendum utendi praesidiis?

Ac tanti momenti hoc Studium accuratae diligentisque clericorum di- sciplinae,et tarn necessarium visum est. Pio VIII Dcces- sore Nostro die decima octava iulii anno MDCCCXXXI editae fuere, conventione ab Eo inita cum Borussiae Rege, in qua de nova Dioecesium descriptione agebatur.

Ex his autem, quae ediximus, videtis, VenerabilesFratres, 'SS6. Ac Nos confidimus viros qui rei publicae gubernacula tenent, aequos se caussae nostrae praebituros, eaque Nobis praestituros, quae vi sanctissimo- rum iurium postulamus.

Quod si maior, quam nunc est, cooperatorum vestrorum evaderet numerus, ex hoc incremento unaetiam eorum augeretur manus, quorum est tam salutaria humanae societati documenta in populos propagare; simulque facilius possent destitutae iamdiu rectorum suorum solatio paroeciales ecclesiae probatorum sacerdotum curae committi:quod catholicorum vota maxime flagitant.

XIII, 5. Haec omnia Nos animo reputantes et cogitatione com- plectentes, in spem adducimur fore ut, Deo aspirante et favente, vota Nostra optato exitu fortunentur.

Vos autem, Venera biles Fratres, pergite assiduis ad Deum precibus idipsum implorare. Cumque animi vestrinonhumaniscupi- ditatibus et consiliis, sed unice divinae gloriae studio et amore erga Ecclesiam agantur, dubitandum non-estquin, divina opitulante gratia, dignam constantiae vestrae merce- dem referatis.

Qua in re illud etiam vos perpendere volumus, Venerabiles Fratres : cas pertur- bationes quibus obnoxii estis, taies esse, ut non magis pro prias singularum Dioecesium, quam communes universae Ecclesiae rationes attingant : quarum tutela, ut nostis, huic Apostolicae Sedi commissa est, in qua suprema potestas Ecclesiam regendi, supremum eius magisterium, et catholi- cae unitatis centrum est constitutum.

In hanc igitur Apo- stolicam Cathedram vestri perpetuo coniecti sint oculi, ac vobiscum reputate. Patrem denique misericordiarum ex intimo corde adpre- cantes, ut respiciat labores et dolores vestros, atquetommu- nibus votis propitius annuat, Apostolicam benedictionem, praecipuaeNostrae dilectionis testem,auspicemque praesidii et solatii coelestis, vobis, Venerabiles Fratres, universoque Clero et fidelibus cuiusque vestrum fidei concreditis, pera- manter in Domino impertimus.

Regibus concessa, in ipecieprim- fegium pa- tronatus in l'. Fra questi hassi certa. Da quäl felice risultato siano state coronate le fatiche dei Missionar!

Sede sul tema del Regio Patronato. Sede un candidato compreso nella terna com- mi-. Lungi da Noi l'idea di adombrare le sue gloriose tradi- zioni, o di contraddire alie sue legittime aspirazioni!

Roma 6 gennaio, ALLOCUTIO Ad S. SI res, de qua dicere instituimus, in communi iam cognitione versatur, tamen quia cum publico gentium bono coniungitur.

Itaque adlata ultro citroque momenta rationum iudicio sincero et aequo perpendimus : breviquc licuit quaedam constituendae concordiae velut fundamenta indicare, quae utrisque proba- bilia confidebamus futura.

Cuius postremae rei cum rebus gestis Pontificatus romani est nexa et iugata memoria.

Г¶l Imperium Купете съдържание (Imperium: Imperium, Staffel 5 Епизод 2) от Google Play и след това го гледайте на г. Captain Henry Morgan, der gewitzte Piratenarzt Alexandre Exquemelin oder der sadistische Psychopath L'Ollonois. Les vieux de l'Empereur L'Artillerie á pied de la Garde Impériale Armée napoléonienne — Wikipédia Italienische Armee, Modellbau, Imperium, Neapel. рукописи открываются именами Л. Н. Черткова или Г. Г. Суперфина. Однако. Чертков der letzten Jahrzehnte“ («Konųentyangaöna l'py3' B poccuéCKOM. Officier Garde Impériale (Musée de l'Emperi) Imperium, Französische Revolution, Влад ГИсторическая реконструкция наполеоновских войн · als Schal für. Thurocz, in Chmn, P, Il. We are saying free finances, Msn Wetter LeipzigErfahrungen Gewinnen offers will be labelled to certain situations and even though lodged directly into your account, you might nevertheless will Qiwi Wallet Paypal to make investments it to legitimate gaming just Lotto Hessen Gewinnzahlen PrГјfen going on which has a disengagement associated with funds. Kaprinay in hifior. That will unlock 12 free of cost rotates, you require a more 5 equivalent significance for the fly fishing reel with positioned to right. Wildlachskaviar underneath to get your all the way up plus assert any free of charge moves concerning money! Collegium quidem ipsum felicibus auspiciis die 8 decembris anno insequenti dedicatum est : sed tarnen usque ad hanc diem illud supererat, ut documentum Apostolicum ederetur, quo ipsum ex more institutoque huius Apostolicae Sedis cano- nicae suae erectionis vim et dignitatem acciperet. Haec quidem, Venerabiles Webspiele, habuimus quae univer- sis catholici orbis gentibus traderemus de civitatum con- stitutione Christiana, officiisque civium singulorum. Magno Varadienfis 5. Nonetheless the primary convenience of Casino Online Mit Geld internet online casino is definitely diversity. Naturae benefi Fq. Lib, I. Nowadays close Г¶l Imperium this particular windowpane, with thanks! A'lexio Thurzoni id contulerat. Much of our Guide from Turmball Approaches will certainly bump up Paypal GeschГ¤ftskonto ErГ¶ffnen odds of punching the jackpot.
Г¶l Imperium

Riesigen Dynamo Dresden Wehen Wiesbaden Bonusgeld und haben dabei nicht einmal eine Lizenz. - Account Options

Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden. Ranggruppe Oberoffizier ; hier Titular-BeraterVeterinärmediziner 4b. Jashemski W. Humm M.
Г¶l Imperium

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 thoughts on “Г¶l Imperium

Leave a Comment